You are currently viewing KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH I DOMÓW DZIECKA Z POWIATU WSCHOWSKIEGO

KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH I DOMÓW DZIECKA Z POWIATU WSCHOWSKIEGO

W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zostało zakupionych 71 laptopów, 9 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 projektory multimedialne, meble oraz środki ochrony osobistej (ponad 2 tys. maseczek, 300 par rękawiczek ochronnych i 200 litrów płynu do dezynfekcji), które otrzymały rodzinny zastępcze oraz Domy Dziecka z terenu Powiatu Wschowskiego.

Celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki, zakup środków ochrony indywidualnej oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dzieci z pieczy zastępczej.

Dofinansowanie projektu w wysokości 267.305,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.