You are currently viewing PIKNIK PROFILAKTYCZNY  “W SPORCIE DUŻO MOCY BEZ PRZEMOCY”

PIKNIK PROFILAKTYCZNY  “W SPORCIE DUŻO MOCY BEZ PRZEMOCY”

W dniu 13 października 2019 roku na terenie Ośrodka wypoczynkowego „ Wratislavia” w Radzyniu odbył się Piknik profilaktyczny pn. „W sporcie dużo mocy bez przemocy”. Tego dnia wspólnej zabawie i integracji dzieci oraz rodzin zastępczych towarzyszyła niezwykle piękna pogoda, która umożliwiła aktywne spędzenie czasu wolnego oraz skorzystanie przez uczestników wydarzenia z wielu zaplanowanych dla nich atrakcji. Myślą przewodnią pikniku było przedstawienie wzorców zachowań wolnych od przemocy oraz alternatywnych formy spędzania czasu wolnego poprzez sport i wspólną zabawę. Uczestnicy wydarzenia pokazali, że można wspaniale spędzić wolny czas bez agresji, kłótni, jednym słowem bez przemocy. W trakcie pikniku odbyło się wiele konkurencji sportowych z nagrodami oraz zajęć ruchowych przewidzianych zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w tańcu zumby, a także Ju-Jitsu. Przez cały piknik odbywały się konkurencje sportowo-ruchowe skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Dla najmłodszych uczestników prowadzone były zajęcia ruchowe z animatorami i sprzętem sportowym.  Miłym zaskoczeniem było też przypomnienie dzieciom zabaw z „dawnego podwórka”. Wiele zadowolenia najmłodszym przyniosła także terenowa gra planszowa, dmuchana zjeżdżalnia, czy pokaz olbrzymich baniek mydlanych. Kto tylko miał ochotę mógł również swoje pozytywne emocje uwiecznić w znakomitej foto-budce.  Na uczestników pikniku czekał także smaczny poczęstunek w postaci grilla, słodkości i napojów.  W trakcie pikniku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie rozdawali materiały profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Młodsi uczestnicy wydarzenia otrzymali też gadżety promujące profilaktykę w postaci piłek, skakanek i balonów. Podsumowaniem pikniku był profilaktyczny spektakl teatralny obrazujący sposób funkcjonowania dzieci i młodzieży we współczesnym środowisku oraz wskazujący prawidłowe wzorce i relacje wolne od przemocy.

            Piknik profilaktyczny zorganizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, przy wsparciu finansowym MRPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz środków  Powiatu Wschowskiego. Jest on jednym z działań zaplanowanych do realizacji w 2019 roku w ramach projektu pn. „Aktywnie bez przemocy”, który jest kontynuacją działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozpoczętych w 2018 roku. W ramach tego projektu planowane jest jeszcze przeprowadzenie w bieżącym roku w szkołach i świetlicach pogadanek profilaktycznych.