Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
PCPR
Turnusy rehabilitacyjne
Likwidacja barier
Środki pomocnicze
Rehabilitacja zawodowa
Ulgi i uprawnienia
Zasiłek pielęgnacyjny
Wnioski
Akty prawne

Ważne adresy
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul.Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól
Tel. 068 458 60 30

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Dąbrowskiego 25a
65-021 Zielona Góra
Tel. 068 320 55 80


Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

 

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

     Celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do pracy zgodnie z możliwościami i jeśli to możliwe, kwalifikacjami zawodowymi.
   Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w zwykłym środowisku pracy przyczynia się do do ich samorealizacji. Praca zawodowa zapewnia samodzielność społeczną i niezależność ekonomiczną osoby niepełnosprawnej, przyczynia się do procesu integracji i jest najwyższym kryterium rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 

Rozwiązania przewidziane w ustawie w ramach rehabilitacji zawodowej adresowane są do:

- osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku
  emerytalnego, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie
  pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające
  w zatrudnieniu,

- osób zatrudnionych,  

- osób prowadzących  działalność gospodarczą albo własne lub
  dzierżawione gospodarstwo rolne.

- pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej od dnia 01.01.2008r. realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie.

 

Zobacz