Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
PCPR
Aktualności
Wnioski
Kontakt


Aktywny samorząd


"AKTYWNY SAMORZĄD" 2019r.

Pliki do pobrania

Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019r.

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Wnioski do pobrania

Wniosek osoba dorosła-pełnoletnia

Wniosek dziecko

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar A Zadanie nr 1

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar A Zadanie nr 2 i nr 3

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar A Zadanie nr 4

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2 i nr 3 i nr 4

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar B Zadanie nr 5

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar C Zadanie nr 2

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar C Zadanie nr 3

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar C Zadanie nr 4

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar C Zadanie nr 5

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I Obszar D

 Specyfikacja Przedmiotu dofinansowania Moduł II

Zaświadczenie Moduł II

Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i 4

Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 1

Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i nr 3 i nr 4 (narządy wzroku, słuchu)

Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar C Zadanie nr 5

Oświadczenie o wysokości dochodów

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora oraz PFRON

Wzór specyfikacji i kosztorysu do protezy

Wzór specyfikacji i kosztorysu do naprawy protezy

 

Zobacz