Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Punkt Specjalistycznego
   Poradnictwa i Interwencji
   Kryzysowej

Programy korekcyjno-
   edukacyjne

Kontakt

 


Punkt specjalistycznego poradnictwa

UWAGA !!

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU

800 702 222

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że pod bezpłatnym numerem telefonu 800 702 222 udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego przez Fundację "Itaka" w ramach Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym.

W ramach Centrum Wparcia Fundacja "Itaka" prowadzi:
- Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 702 222
Bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
- E-mail: porady@liniawsparcia.pl
- Stronę www.liniawsparcia.pl
- Czat

W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomagają także w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednio pomoc. W wyznaczonych godzinach Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, pracownicy oraz pracownicy socjalni. Informacja na temat dyżurów dostępna jest na stronie www.liniawsparcia.pl

Na stronie dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.

Pliki do pobrania:
- broszura

- plakat
- ulotka     

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Informujemy, że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c działa PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ( pokój 313 )

Zapraszamy do naszych specjalistów wszystkie osoby wymagające wsparcia i pomocy w związku z problemami występującymi w rodzinie w wyniku pojawienia się przemocy lub innych niepokojących zdarzeń.

Spotkania ze specjalistami odbywają się po wcześniejszym umówieniu osobistym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pokój nr 312 lub telefonicznym 65 540 89 55.

Godziny przyjęć specjalistów:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
środa w godzinach od 7.00do 10.00 (pokój 313)

PORADNICTWO RODZINNE:
wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00 (pokój 313)

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE:
wtorek w godzinach od 07.00 do 10.00 (pokój 313)

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej udzielane jest codziennie w dniach i godzinach pracy powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie (pokój 312) tel. 65 540 89 55

Godziny pracy PCPR:

poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek, środa, czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00- 14.00

Informacja dotycząca poradnictwa:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wschowa ul. Plac Kosynierów 1c, III piętro, pokój 312
tel. 65 540 89 55 lub 65 540 17 58

Linki:

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - stan na dzień 28.06.2018r.

Rejestr Ośrodków Interwencji Kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego.

 

 

 

 

 

Zobacz