Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Punkt Specjalistycznego
   Poradnictwa i Interwencji
   Kryzysowej

Programy korekcyjno-
   edukacyjne

Kontakt

 


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Konkurs plastyczny

nt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE"

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza dzieci    i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym nt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE".

 

Termin składania prac do 9 lipca 2018r.

 

Prace można składać osobiście w siedzibie PCPR

Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1C

III piętro, pokój 312 lub wysłać drogą pocztową na w/w adres.

 

Konkurs organizowany jest w ramach powiatowej kampanii społecznej pn. "Razem przeciw przemocy" przy wsparciu MRPIPS w obszarze działań Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

 

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy zapoznać się z jego regulaminem.

Regulamin konkursu...

Załącznik nr 1 do regulaminu...

Załącznik nr 2 do regulaminu...

Załącznik nr 3 do regulaminu...


RADA POWIATU WSCHOWSKIEGO PRZYJĘŁA "PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE WSCHOWSKIM NA LATA 2017-2020"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 20 grudnia 2016r Rada Powiatu Wschowskiego przyjęła do realizacji "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020" oraz "Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020"

Głównymi założeniami powyższych programów jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wschowskiego.

Program Przeciwdziałania....

Program profilaktyczny...

 


Co to jest przemoc w rodzinie?

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przez PRZEMOC W RODZINIE należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające ich godność, nietykalność cielesną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Powszechnie uważa się, że przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem lub zaprzestaniem działania, skierowanym przeciw członkowi rodziny, które narusza jego prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody.

Można wymienić różne rodzaje przemocy:

- przemoc fizyczna, obejmująca wszelkie działania bezpośrednie, które wyrządzają ból i cierpienie fizyczne (np. popychanie, odpychanie, obezwładnienie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, używanie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy),

- przemoc psychiczna, stanowiąca bezpośrednie działanie krzywdzące, które wykorzystuje mechanizmy procesów psychologicznych (np. naśmiewanie się z poglądów, religii, pochodzenia; narzucanie własnych poglądów; stała krytyka; wmawianie choroby psychicznej; kontrolowanie  i ograniczanie kontaktów z innymi osobami; domaganie się posłuszeństwa; ograniczanie snu i pożywienia; wyzywanie; poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, szantażowanie, stosowanie gróźb),

- przemoc seksualna, która działa w obszarze zachowań seksualnych, naruszając intymność pożycia (np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych),

- przemoc ekonomiczna, która dotyczy warunków materialnych i opiera się zazwyczaj na uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie materialnych potrzeb rodziny).

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

- popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
- traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
- obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
- zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające?
- nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
- grozi, że Cię zabije lub zrobi Ci krzywdę?
- zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?
- niszczy Twoją własność?

Jeśli na któreś z pytań odpowiadasz twierdząco, istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Spróbuj porozmawiać z kimś zaufanym o tym co się dzieje w twoim związku.

Pamiętaj nie jesteś sam - TU ZNAJDZIESZ POMOC

TELEFON

 Policja - telefon interwencyjny (całodobowy)                        997

 Ogólnopolski telefon alarmowy (całodobowy)                       112

 Komenda Powiatowa Policji we Wschowie                 65/540 82 11

 Komenda Powiatowa Policji we Wschowie - telefon
 zaufania                                                                65/540 82 28

 Niebieska Linia ( Ogólnopolskie Pogotowie dla
 Ofiar Przemocy w Rodzinie                                     22/668 70 00

 Prokuratura Rejonowa we Wschowie                       65/540 79 95

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 we Wschowie                                                        65/540 17 58

 Punkt Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji
 Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy
 we Wschowie                                                        65/540 89 55

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 we Wschowie                                                        65/540 20 30

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Sławie                                                             68/356 60 63

- Sąd Rejonowy we Wschowie                                 65/540 15 23

- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie             65/540 25 25

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie                   68/356 67 88

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Szlichtyngowa                                                     65/549 23 19

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (bezpłatny)        116 111

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
  Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.                 95/721 41 60

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - REAGUJ - NIE CZEKAJ! Pamiętaj, możesz uratować czyjeś życie. Jeśli masz wątpliwości zadzwoń do NIEBIESKIEJ LINII lub pod którykolwiek z powyższych telefonów, uzyskasz tam wsparcie i informacje, To nieprawda, że przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt nie powinien się w niż wtrącać. Każda osoba, która wie o przemocy wśród znajomych, rodziny czy sąsiadów powinna zgłosić to policji lub prokuraturze. MOŻESZ POMÓC OFIAROM PRZEMOCY, które same boją się lub wstydzą prosić o pomoc !!!

Pamiętaj: NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !!!

Linki:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020.

Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych w woj. lubuskim

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Niebieska Linia

Lubuska Niebieska Tarcza

Komenda Powiatowa Policji Wschowa

Zły dotyk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wschowa

Poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie

 

 

Zobacz