Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWSKI

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS POKL 2014
Projekt Unijny - EFS POKL 2013
Projekt Unijny - EFS POKL 2012
Projekt Unijny - EFS POKL 2011
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Projekt

Projekt współfinansowany ze ś?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 09.01.2015r. wybrano:

- do przeprowadzenia poradnictwa prawnego

Pana Krzysztofa Kuźnickiego

 


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku postępowania, na podstawie analizy złożonych ofert na usługę hotelowa dla uczestników projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2014/2015" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę:

TANZANIT Medica Sp. z o.o.

Jesionka 58

67-415 Kolsko

Oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny i zgodna z wymogami określonymi w zapytaniu.


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi hotelowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia  usługi hotelowej dla uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  zaprasza do złożenia oferty,  na przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015" realizowanego ze ?środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

szczegóły oferty...


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 08.10.2014r. na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B:

 

OSK Tobiasz Abel

TAH-CORPORATION PLUS

ul. Kasprowicza 17

64-100 Leszno


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 14.10.2014r. wybrano:

- do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym

Pana Jarosława Łasek


INFORMACJA O WYBORZE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi na przeprowadzenie przewozu osób Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że wybrano  ofertę:

"HIL-BUS"

Krystyna Hilarska

Siedlnica 21

67-400 Wschowa


INFORMACJA O WYBORZE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi na przeprowadzenie kursów zawodowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że wybrano  ofertę:

Centrum Edukacji i Doradztwa

"MADA"

ul. Obr. Pokoju 10

67-200 Głogów


INFORMACJA O WYBORZE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi na przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Przychodnia Rehabilitacyjna

ul. Zielony Rynek 7

67-400 Wschowa


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie złożenia ofert z dnia 12.09.2014r. wybrano:

- do przeprowadzenia spotkań integracyjnych dla rodziców wraz z dziećmi

Panią Elizę Lektarską


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi przewozu osób

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi przewozu osób - uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...

załącznik...


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursów zawodowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...

załącznik...


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi rehabilitacji leczniczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi rehabilitacji leczniczej dla 8 uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...

załącznik...


II ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ponownie zaprasza do złożenia oferty,  na przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym dla uczestników projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015" realizowanego ze ?środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły oferty...


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu prawa jazdy kategorii B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursu prawa jazdy kategorii B  w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...

załącznik...

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, ze nabór ofert na przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym dla uczestników projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015" realizowanego ze ?środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zostaje unieważniony z powodu braku ofert.

 


INFORMACJA O WYBORZE

PCPR we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 12.09.2014r. wybrano:

- do przeprowadzenia spotkań dotyczących alternatywnych form spędzania czasu wolnego

Panią Martę Peplińską

- do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego

Panią Katarzynę Ludwiczak

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty,  na przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym dla uczestników projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015" realizowanego ze ?środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły oferty...


INFORMACJA O WYBORZE

PCPR we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 12.09.2014r. wybrano:

- do przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego - terapii psychologicznej oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych

Panią Helenę Zarzecką

- do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego

Panią Natalię Grabarską

- do przeprowadzenia indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego

Panią Barbarę Białek


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty,  na przeprowadzenie poniższych zajęć w ramach realizowanego projektu  pn. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015 realizowanego ze ?środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

I Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego - terapii psychologicznej, konsultacji psychologicznych uczestnikom projektu celem niwelowania skutków zaburzeń emocjonalnych, problemów rodzinnych, przeprowadzenie zajęć grupowych dla uczestników projektu w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych, umiejętno?ci interpersonalnych,  umiejętno?ci opiekuńczo-wychowawczych.

II Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego w zakresie  aktywnych metod poszukiwania pracy oraz podniesienia własnych kompetencji  zawodowych, przygotowanie indywidualnego planu zawodowego dla uczestników Projektu.

 

III Przeprowadzenie spotkań dotyczących alternatywnych form  spędzania czasu wolnego poprzez wykorzystanie różnych technik arteterapeutycznych zaktywizowania uczestników projektu do wielorakich kreatywnych działań, podejmowanie działania mających  pozytywny wpływ na kondycję psychofizyczną osób.

 

IV Przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego, nauczanie uczestników projektu podstaw języka niemieckiego w formie zajęć grupowych, opracowanie programu zajęć grupowych, sprawdzenie wiedzy i umiejętno?ci uczestników projektu z zakresu języka niemieckiego na początku oraz na końcu zajęć.

 

V Przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego, nauczanie uczestników projektu podstaw języka angielskiego w formie zajęć grupowych, opracowanie programu zajęć grupowych, sprawdzenie wiedzy i umiejętno?ci uczestników projektu z zakresu języka angielskiego na początku  oraz na końcu zajęć.

 

VI Przeprowadzenie spotkań integracyjnych dla rodziców wraz z dziećmi, organizacja różnych metod pracy w ś?rodowisku rodzinnym, ukazanie alternatywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego przez rodziców i dzieci, a także w miarę potrzeb opieka nad dziećmi w czasie zajęć projektowych rodziców.

 

 Szczegóły oferty...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015�

współfinansowanego ze ś?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Nabór uczestników do projektu pt. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015r. trwa do 22.08.2014r.

Ankieta...

Szczegółowe informacje...


OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU  NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko pracownika socjalnego została wybrana:

Pani Magdalena Czyczyk   zam. Szlichtyngowa


OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU  NA STANOWISKO KOORDYNATORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko koordynatora projektu została wybrana:

Pani Jolanta Chiciak   zam. Wschowa


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

             Pani Magdalena Czyczyk          zam. Szlichtyngowa

Pani Katarzyna Cichoszewska   zam Dębowa Łęka


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO KOORDYNATORA

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

Pani Jolanta Chiciak   zam. Wschowa


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO KOORDYNATORA

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór na  stanowisko Koordynatora do projektu pn. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015 realizowanego ze ś?rodków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór na  stanowisko Pracownika socjalnego do projektu  pn. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015r realizowanego ze ?środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


W związku z  rozpoczęciem kolejnej edycji projektu pt. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna uczestników  projektu poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych, rozwój zdolno?ci interpersonalnych oraz zwiększenie szans na rynku pracy.

Projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2014 roku.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wschowskiego w wieku aktywno?ci zawodowej (15-64 lata) korzystających ze ś?wiadczeń pomocy społecznej* oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:

●  osób niepełnosprawnych,

- bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo 

- zatrudnionych

● rodzin zastępczych,

● usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i  

   placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

* Okres korzystania ze ?świadczeń nie jest określony, może to być trwałe   korzystanie ze ?świadczeń, jak i również korzystanie na okoliczno?ć projektu.

 
Zobacz