PCPR Wschowa-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS POKL 2013
Projekt Unijny - EFS POKL 2012
Projekt Unijny - EFS POKL 2011
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że  nabór osoby do przeprowadzenia prelekcji pn. "Zdążę przed chorobą" do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został unieważniony z powodu zbyt krótkiego czasu na realizację w/w zadania.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że  nabór osoby do przeprowadzenia prelekcji pn. "Bądź krok przed chorobą" do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został unieważniony z powodu braku ofert.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące kursu PNF Rozwijający.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę dotyczącą wynajmu sali wraz z obsługą gastronomiczną:

                             Jadłodajnia "Wschowianka"

                                   ul. Niepodległości 45

                                      67-400 Wschowa

 


Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali wraz z obsługą gastronomiczną.

zapytanie...

załącznik...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie kursu makijażu permanentnego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

"Cesar"

Trojanka 1

64-800 Chodzież

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie szkolenia obsługi kos i pilarek spalinowych do prac gospodarczych:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Krótka 5

64-100 Leszno

 


OGŁOSZENIE O  NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA PRELEKCJI pn. "BĄDŹ KROK PRZED CHOROBĄ"

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia prelekcji pn. "Bądź krok przed chorobą" dla uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O  NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA PRELEKCJI pn. "ZDĄŻĘ PRZED CHOROBĄ"

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia prelekcji pn. "Zdążę przed chorobą" dla uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby  do przeprowadzenia spotkań pn. "Integracja przez gotowanie" została wybrana:

Pani Ewa Stefaniak


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu PNF Rozwijający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu PNF Rozwijający w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...

załącznik...


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu makijażu permanentnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu makijażu permanentnego w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...

załącznik...


OGŁOSZENIE O  NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ pn. "INTEGRACJA PRZEZ GOTOWANIE"

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia spotkań pn. "Integracja przez gotowanie" dla uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej....


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia obsługi kos i pilarek spalinowych do prac gospodarczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkolenia obsługi kos i pilarek spalinowych do prac gospodarczych w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...

załącznik...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko Radcy Prawnego została wybrana:

Pani Magdalena Cyranek


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejsze oferty na  przeprowadzenie kursów:

- kurs kosmetyczka z elementami wizażu i stylisacji:

Personal Care IHV

ul. Pl. Kosynierów 1c

67-400 Wschowa

- kurs obsługi kasy fiskalnej:

Centrum Edukacji i Doradztwa "MADA"

ul. Obrońców Pokoju 10

67-200 Głogów

- kurs spawacza,

- kurs kierowcy wózka jezdniowego,

- kurs bukieciarstwa,

- kurs ogrodnik terenów zielonych,

- kurs pokojowe w hotelu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Krótka 5

64-100 Leszno

 


II OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza II nabór na stanowisko Radcy Prawnego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na usługę hotelową w dniach 27-29.09.2013r:

Zespół Ośrodków Szkoleniowo- Wypoczynkowych

w Szklarskiej Porębie

Centrum Usług Logistycznych

ul. Słoneczna 37

00-789 Warszawa

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C; E:

OSK T.A.H Corporation Plus

Tobiasz Abel

ul. Kasprowicza 17

64-100 Leszno


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że  nabór na stanowisko Radcy Prawnego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został unieważniony z powodu braku ofert.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór na stanowisko Radcy Prawnego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na usługę hotelową:

UpHotel s.c.

ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursów zawodowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursów zawodowych  w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie...

Załącznik...


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu prawa jazdy kategorii C; E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursu prawa jazdy kategorii C; E  w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie...


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelowej w  dniach 27-29.09.2013r.

Zapytanie...


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelowej.

Zapytanie...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B:

OSK T.A.H Corporation Plus

Tobiasz Abel

ul. Kasprowicza 17

64-100 Leszno


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie usługi rehabilitacji leczniczej dostosowanej do potrzeb uczestników projektu:

 

Przychodnia Rehabilitacyjna

ul. Zielony Rynek 7

67-400 Wschowa

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby do  przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym został wybrany:

Pan Jarosław Łasek


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi rehabilitacji leczniczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi rehabilitacji leczniczej dostosowanej do potrzeb uczestników projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie...


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu prawa jazdy kategorii B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursu prawa jazdy kategorii B  w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie...


W związku ze złożoną w dniu 12.06.2013r. przez Firmę Transportową Piotr John, ul. Powstańców Wlkp. 59d, 64-140 Włoszakowice rezygnacją dotyczącą realizacji zadania przewóz osób uczestników projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie" wybrano ofertę:

    "HIL-BUS" Krystyna Hilarska

Siedlnica 21

67-400 Wschowa


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby  do przeprowadzenia spotkań dotyczących alternatywnych form spędzania czasu wolnego została wybrana:

Pani Marta Peplińska


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego została wybrana:

Pani Adriana Mutku


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego została wybrana:

Pani Danuta Foltynowicz-Kociubińska


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko Psychologa została wybrana:

Pani Helena Zarzecka


OGŁOSZENIE O II NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Z OBSŁUGI KOMPUTERA ORAZ WYKORZYSTANIA GO W ŻYCIU CODZIENNYM

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przewóz osób:

Firma Transportowa Piotr John

Ul. Powstańców Wlkp. 59d

64-140 Włoszakowice

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby do opieki nad dziećmi oraz przeprowadzenia spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci zostały wybrane:

Pani Eliza Lektarska

Pani Katarzyna Paluszewska


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko Doradcy zawodowego został wybrany:

Pan Dariusz Zawadzki


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór na stanowisko Psychologa do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STOPNIA PODSTAWOWEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STOPNIA PODSTAWOWEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Z OBSŁUGI KOMPUTERA ORAZ WYKORZYSTANIA GO W ŻYCIU CODZIENNYM

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby  do przeprowadzenia spotkań dotyczących alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczestników projektu  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO OPIEKI NAD DZIEĆMI ORAZ DO PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH DLA RODZICÓW I DZIECI

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór  osoby do opieki nad dziećmi oraz przeprowadzenia spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie...


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór  na  stanowisko Doradcy zawodowego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ogłoszenie...


Zapytanie ofertowe na przewóz  osób.

zapytanie...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Nabór uczestników do projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” edycja 2013 trwa do 29.03.2013r.

Szczegółowe informacje...

Ankieta...


W związku z  rozpoczęciem kolejnej edycji projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna uczestników  projektu poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych, rozwój zdolności interpersonalnych oraz zwiększenie szans na rynku pracy.

Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wschowskiego w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej* oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:

●  osób niepełnosprawnych,

- bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo 

- zatrudnionych

● rodzin zastępczych,

● usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i  

   placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

* Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony, może to być trwałe   korzystanie ze świadczeń, jak i również korzystanie na okoliczność projektu.

 

 
Zobacz