Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS POKL 2012
Projekt Unijny - EFS POKL 2011
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przewóz osób:

Hil Bus Krystyna Hillarska

Siedlnica 21

67-400 Wschowa


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na wynajem sali wraz z obsługą gastronomiczną:

"Laguna"

Usługi Rekreacyjno-Turystyczne

Dorota Łapińska

ul. Drukarska 35/54

53-311 Wrocław


Zapytanie ofertowe na przewóz osób.

więcej...


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wynajem sali wraz z obsługą gastronomiczną na spotkanie podsumowująco – integrujące dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

zapytanie...

załącznik...
 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przewóz osób:

Hil Bus Krystyna Hillarska

Siedlnica 21

67-400 Wschowa

 


Zapytanie ofertowe na przewóz osób.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na  przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu:

 

Ośrodek Szkolenia Kursowego

"MADA"

ul. Obrońców Pokoju 10

67-200 Głogów


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu z obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu.

więcej...
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na  przeprowadzenie rehabilitacji wodoleczniczej dostosowanej do potrzeb uczestników projektu:

 

Centrum Leczenia i Rehabilitacji

"AKWAWIT"

ul. Św. Józefa 5

64-100 Leszno


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przewóz osób:

Hil Bus Krystyna Hillarska

Siedlnica 21

67-400 Wschowa

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na wynajem sali do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego:

 

Gimnazjum nr 2

im. Jana Pawła II

ul. Zacisze 1

67-400 Wschowa

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na wynajem sali do przeprowadzenia zajęć z psychologiem:

 

Gimnazjum nr 2

im. Jana Pawła II

ul. Zacisze 1

67-400 Wschowa


Zapytanie ofertowe usługa na przeprowadzenie rehabilitacji wodoleczniczej dostosowanej do potrzeb uczestników projektu.

więcej...


Zapytanie ofertowe na przewóz osób.

więcej...


Zapytanie ofertowe na wynajem sali do przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego.

więcej...


Zapytanie ofertowe na wynajem sali do przeprowadzenia zajęć z psychologiem.

więcej...


W ramach projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” rozpoczęła się rehabilitacja lecznicza dostosowana do potrzeb uczestników projektu.

 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie usługi rehabilitacji leczniczej dostosowanej do potrzeb uczestników projektu:

 

Przychodnia Rehabilitacyjna

ul. Zielony Rynek 7

67-400 Wschowa


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup i dostawę mebli biurowych:

Meble"AZ"

ul. Moniuszki 4a

67-400 Wschowa


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko Animatora lokalnego została wybrana:

Pani Jolanta Chiciak


30.11.2011r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ANIMATORA LOKALNEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór na  stanowisko Animatora lokalnego do projektu  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


22.11.2011r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli biurowych.

zapytanie

załącznik nr 1


W ramach projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia  z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym. Zajęcia prowadzi Pan Marek Postek.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko Psychologa została wybrana:

Pani Angelika Aleksandrowicz


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór na  stanowisko Psychologa do projektu  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 15.11.2011r. do godziny 15.00

zapytanie

załącznik nr 1

02.11.2011r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli biurowych.

zapytanie

załącznik nr 1


08.11.2011r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi rehabilitacji leczniczej dostosowanej do potrzeb uczestników projektu  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.11.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel./fax: 065 540 17 59

więcej...


W ramach projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia edukacyjne z języka angielskiego stopnia podstawowego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie zajęć  z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym:

Pan Marek Postek


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie i dostawę gadżetów:

"Algraf"

ul. Ks.A.Kostki 25

67-400 Wschowa


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z języka angielskiego stopnia podstawowego:

Pani Natalia Grabarska


W ramach projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie”   odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym. Uczestnicy projektu rozpoczęli również zajęcia w ramach kursu prawo jazdy kat. B

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na zakup i dostawę sprzętu komputerowego:

Kaja Komputer

ul. Pocztowa 11

67 - 400 Wschowa


 

17.10.2011r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń.

zapytanie

załącznik nr 1

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B:

OSK Stanisław Gromek

ul. Jagiellońska 8/4

67 - 400 Wschowa


26.10.2011r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 03.11.2011r. do godziny 15.00

zapytanie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

17.10.2011r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych.

zapytanie

załącznik nr 1

załącznik nr 2


19.10.2011r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2011r. do godziny 16.00

więcej...

10.10.2011r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego stopnia podstawowego w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.10.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel./fax: 065 540 17 59

więcej....


Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 31.08.2011r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie unieważnia Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia usługi spotkań edukacyjnych języka angielskiego stopnia podstawowego z dnia 31.08.2011r. z uwagi na to, iż postępowanie było obarczone wadą, która uniemożliwiałaby udzielenie i realizację zamówienia jak również na zbyt wysoką cenę.


10.10.2011r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.10.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel./fax: 065 540 17 59

więcej...

 


19.09.2011r

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza konkurs ofert na  stanowisko Doradcy zawodowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


19.09.2011r

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza konkurs ofert na  stanowisko Asystenta rodziny  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


07.09.2011r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu komputerowego stopnia podstawowego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursu komputerowego stopnia podstawowego w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.09.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel./fax: 065 540 17 59

więcej...


07.09.2011r.

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 02.09.2011r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie unieważnia Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu komputerowego stopnia podstawowego z dnia 02.09.2011r. z uwagi na to, iż postępowanie było obarczone wadą, która uniemożliwiałaby udzielenie i realizację zamówienia.


02.09.2011r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu komputerowego stopnia podstawowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursu komputerowego stopnia podstawowego w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.09.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel./fax: 065 540 17 59

więcej...


01.09.2011r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu prawa jazdy kategorii B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.09.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel./fax: 065 540 17 59

więcej...


31.08.2011r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi spotkań edukacyjnych języka angielskiego stopnia podstawowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi spotkań edukacyjnych języka angielskiego stopnia podstawowego w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferty należy składać w terminie do dnia 09.09.2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel./fax: 065 540 17 59

więcej...


W związku z planem rozpoczęcia projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie , zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna uczestników projektu poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych, rozwój zdolności interpersonalnych oraz zwiększenie szans na rynku pracy.

Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku. W tym czasie zaplanowane jest udzielenie wsparcia 178 osobom.  W roku 2011 przewidziane jest objęcie działaniami wspierającymi  45 osób.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wschowskiego w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej* oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:

●  osób niepełnosprawnych,

- bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo 

- zatrudnionych

● rodzin zastępczych,

● usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i  

   placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

* Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony, może to być trwałe   korzystanie ze świadczeń, jak i również korzystanie na okoliczność projektu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegółowe informacje

Ankieta

 
Zobacz