Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS POKL 2013
Projekt Unijny - EFS POKL 2012
Projekt Unijny - EFS POKL 2011
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Prezentacja podsumowująca Projekt EFS POKL 2012.

Prezentacja


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę dotyczącą wynajmu sali wraz z obsługą gastronomiczną:

                                      Zamek Królewski

                                      ul. Pl. Zamkowy 7

                                      67-400 Wschowa


Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali wraz z obsługą gastronomiczną.

zapytanie...

załącznik...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na usługę hotelową:

Hotel "Sasanka"

ul. Słowackiego 4

58-580 Szklarska Poręba


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelowej.

Zapytanie...

Załącznik...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejsze oferty na  przeprowadzenie kursów:

- kurs masażu,

- kurs udzielania pierwszej pomocy,

- kurs florystyka-bukieciarstwo:

Personal Care IHV

ul. Pl. Kosynierów 1c

67-400 Wschowa

- kurs opiekun osoby starszej:

Fundacja Opus Magnum

ul. Unii Europejskiej 25

65-980 Zielona Góra

- kurs wizażu:

Zakład Szkolenia i Doskonalenia Kadr

ul. Jugosłowiańska 43

60-149 Poznań


Zapytanie ofertowe usługa na przeprowadzenie kursów.

Zapytanie...

Załącznik...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejsze oferty na  przeprowadzenie kursów zawodowych:

- kurs kierowców wózka jezdniowego podnośnikowego:

OSK Stanisław Gromek

ul. Jagiellońska 8/4

67 - 400 Wschowa

- kurs kasy fiskalnej, kurs rachunkowości:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Krótka 5

64 - 100 Leszno

- kurs koparko-ładowarki:

OSK "MADA"

ul. Obr. Pokoju 10

67 - 200 Głogów

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C:

Liga Obrony Kraju

ul. Pocztowa 7

67 - 400 Wschowa

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej przystosowanej dla  uczestników projektu:

NZOZ Nowy Szpital

ul. Ks. A. Kostki 33

67 - 400 Wschowa


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby  do przeprowadzenia zajęć dotyczących obsługi komputera stopnia podstawowego i wykorzystania go w życiu codziennym na terenie miasta Sława został wybrany:

Pan Grzegorz Kamiński


OGŁOSZENIE O II NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI KOMPUTERA I WYKORZYSTANIA GO W ŻYCIU CODZIENNYM NA TERENIE MIASTA SŁAWA

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby  do przeprowadzenia zajęć dotyczących obsługi komputera stopnia podstawowego i wykorzystania go w życiu codziennym na terenie miasta Sława dla niepełnosprawnych uczestników projektu  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym na terenie miasta Sława  kandydaci nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie plenerowego spotkania integracyjnego wraz z obsługą gastronomiczną i zorganizowaniem rodzinnych gier oraz zabaw dla  uczestników projektu:

Genet Research Sp. z o.o.

ul. Liskiego 6-10

50-345 Wrocław


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu:

Gimnazjum im. Ludwika Stępczaka

ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16

67-410 Sława


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B:

OSK Stanisław Gromek

ul. Jagiellońska 8/4

67 - 400 Wschowa


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na  stanowisko osoby   do przeprowadzenia spotkań dotyczących alternatywnych form spędzania czasu wolnego została wybrana:

Pani Marta Peplińska


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby  do przeprowadzenia spotkań dotyczących alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczestników projektu  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI KOMPUTERA I WYKORZYSTANIA GO W ŻYCIU CODZIENNYM NA TERENIE MIASTA SŁAWA

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby  do przeprowadzenia zajęć dotyczących obsługi komputera stopnia podstawowego i wykorzystania go w życiu codziennym na terenie miasta Sława dla niepełnosprawnych uczestników projektu  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  konsultant rodziny do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” została wybrana:

Pani Maja Nowak


Zapytanie ofertowe usługa na przeprowadzenie plenerowego spotkania integracyjnego wraz z obsługą gastronomiczną i zorganizowaniem rodzinnych gier oraz zabaw dla  uczestników projektu.

zapytanie...

załącznik...


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO KONSULTANT RODZINY

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór  na  stanowisko konsultant rodziny do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Zapytanie ofertowe usługa na przeprowadzenie kursów zawodowych.

zapytanie...

załącznik...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby  do przeprowadzenia zajęć arteterapeutycznych w ramach grupy samopomocowej dla uczestników projektu  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” została wybrana:

Pani Karolina Dancewicz


Zapytanie ofertowe usługa na przeprowadzenie rehabilitacji  dostosowanej do potrzeb uczestników projektu.

więcej...


Zapytanie ofertowe na wynajem sali do przeprowadzenia zajęć.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ARTETERAPEUTYCZNYCH W RAMACH GRUPY SAMOPOMOCOWEJ

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby  do przeprowadzenia zajęć arteterapeutycznych w ramach grupy samopomocowej dla uczestników projektu  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie usługi kursu prawa jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

Marek Perek

 "ASIMA"

ul. Żołnierska 11

64-100 Leszno


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu prawa jazdy kategorii C

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursu prawa jazdy kategorii C w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby do opieki nad dziećmi oraz do przeprowadzenia spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” została wybrana:

                        Pani Dorota Porańska

Pani Edyta Dembowiak-Dziadosz


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu prawa jazdy kategorii B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursu prawa jazdy kategorii B  w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO OPIEKI NAD DZIEĆMI ORAZ DO PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH DLA RODZICÓW I DZIECI 

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do opieki nad dziećmi oraz do przeprowadzenia spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu prawa jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia usługi kursu prawa jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie....


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury II naboru na  stanowisko Doradcy zawodowego została wybrana:

Pani Renata Wicherek


OGŁOSZENIE O II NABORZE  NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór  na  stanowisko Doradcy zawodowego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego została wybrana:

Pani Natalia Grabarska

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego została wybrana:

Pani Danuta Foltynowicz-Kociubińska

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko Psychologa została wybrana:

Pani Angelika Aleksandrowicz


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko osoby do  przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym został wybrany:

Pan Jarosław Łasek


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na przewóz osób:

Hil Bus Krystyna Hillarska

Siedlnica 21

67-400 Wschowa

 


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ Z OBSŁUGI KOMPUTERA ORAZ WYKORZYSTANIA GO W ŻYCIU CODZIENNYM

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STOPNIA PODSTAWOWEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór  na  stanowisko psychologa do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


OGŁOSZENIE O NABORZE  OSOBY DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STOPNIA PODSTAWOWEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  poszukuje osoby do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Doradcy zawodowego  kandydaci nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór  na  stanowisko Doradcy zawodowego do projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na wynajem sali do przeprowadzenia zajęć :

Gimnazjum nr 1

im. Królowej Jadwigi

ul. Kopernika 7

67-400 Wschowa


Zapytanie ofertowe na przewóz  osób.

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące przewozu osób.


Zapytanie ofertowe na wynajem sali do przeprowadzenia zajęć.

więcej...
 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wyniku postępowania na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie i dostawę gadżetów:

"Algraf"

ul. Ks.A.Kostki 25

67-400 Wschowa


Zapytanie ofertowe na przewóz  osób.

więcej...


Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych.

zapytanie

załącznik


W dniach 12-13 kwietnia br. Odbyły się pierwsze spotkania z osobami zainteresowanymi uczestnictwem w prowadzonym Projekcie. W spotkaniu uczestniczyły 52 osoby, część z nich   podpisała na miejscu deklaracje uczestnictwa w projekcie - dokument niezbędny, aby zostać uczestnikiem projektu. Niektóre osoby umówiły się na indywidualną rozmowę z pracownikiem PCPR oraz koordynatorem projektu.

 W  roku 2012 wsparciem w ramach realizowanego przez PCPR projektu objętych zostanie 70 osób.


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór na  stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Nabór uczestników do projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” edycja 2012 trwa do 30.03.2012r.

Szczegółowe informacje...

Ankieta...


W związku z  rozpoczęciem kolejnej edycji projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna uczestników ędzie projektu poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych, rozwój zdolności interpersonalnych oraz zwiększenie szans na rynku pracy.

Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku. W tym czasie zaplanowane jest udzielenie wsparcia 178 osobom.  W roku 2012 przewidziane jest objęcie działaniami wspierającymi 67 osób.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wschowskiego w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej* oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:

●  osób niepełnosprawnych,

- bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo 

- zatrudnionych

● rodzin zastępczych,

● usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i  

   placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

* Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony, może to być trwałe   korzystanie ze świadczeń, jak i również korzystanie na okoliczność projektu.

 

 
Zobacz