Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Punkt Specjalistycznego
   Poradnictwa i Interwencji
   Kryzysowej

Programy korekcyjno-
   edukacyjne

Kontakt

 


Programy korekcyjno-edukacyjne

 

 Co to są ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO-EUKACYJNE?

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, a także do osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnień od alkoholu lub narkotyków i innych, w tym objętych procedurą niebieskiej karty.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

- powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed
  dalszym stosowaniem przemocy,

- rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

- kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez
  używania przemocy w rodzinie,

- uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej
  odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

- zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów
  powstawania przemocy w rodzinie,

- zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania
  konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

- uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań
  terapeutycznych.

W Powiecie Wschowskim oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Corocznie odbywa się kolejna edycja programu, do którego osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój udział w siedzibie PCPR osobiście lub pod numerem telefonu 65/540 17 58.

Jeśli widzisz, że przez twoje zachowanie cierpią twoi bliscy, a sam/a nie potrafisz sobie poradzić z tym problemem, NIE CZEKAJ - ZADZWOŃ i umów się na najbliższą edycję programu. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne ukierunkowane są na zmianę zachowań i postaw w celu zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

KOCHASZ SWOICH BLISKICH? NIE POZWÓL IM CIERPIEĆ!

Tutaj znajdziesz informacje, gdzie są prowadzone w województwie lubuskim programy korekcyjno-edukacyjne:

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020r.

 

 

 

 

 

Zobacz