Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS POKL 2014
Projekt Unijny - EFS RPO 2014-2020
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Akty prawne

 

 Obowiązujące akty prawne

 

Ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 (Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 2046)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 ( Dz. U. z 2007 Nr, 230 poz. 1694)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 ( Dz. U. 2014  poz. 1937)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 926)

 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
 ( M.P. z dnia 3 sierpnia 1997r. Nr 50, poz. 475)

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 ( Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 930)

Strategie, programy

 

Uchwała Nr XLVI/213/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 5 listopada 2010 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2010-2017.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2010-2017.

Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim w latach 2014-2024

Inne

Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r. w zakresie rehabilitacji społecznej.

Zobacz