Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS POKL 2014
Projekt Unijny - EFS RPO 2014-2020
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
placowki.htm Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt

 


Ogłoszenia

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2.2019 z dnia 04.12.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na organizację wydarzenia pn. "Rodzinny wieczór wigilijny" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja".

Informacja...


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.1.2019 z dnia 03.12.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na warsztaty "Wierzę w siebie, mogę więcej" w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja".

Informacja...

 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2.2019

Postępowanie na organizację wydarzenia pn. "Rodzinny wieczór wigilijny"  w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja". 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80410000-1 Różne usługi szkolne, 85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 12.12.2019r. do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.1.2019

Postępowanie na warsztaty "Wierzę w siebie, mogę więcej"  w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja". 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80410000-1 Różne usługi szkolne, 85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 11.12.2019r. do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

Załącznik nr 4...

Załącznik nr 5...


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Ogłoszenie...

Załącznik nr 1-wzór  oferty

Załącznik nr 3-sprawozdanie


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie...

Formularz zgłoszenia...


INFORMACJA O SKŁADZIE KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja...


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM", WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Ogłoszenie...

Załącznik nr 1-wzór  oferty

Załącznik nr 3-sprawozdanie


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie...

 Formularz zgłoszenia...


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" NA LATA 2017-2018 W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE.

Plan postępowań...

I Korekta planu postępowań...

II Korekta planu postępowań...

III Korekta planu postępowań...


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, o  dniach i godzinach przyjęć specjalistów w

PUNKCIE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. Pl. Kosynierów 1c, tel. 065 540 89 55

Godziny przyjęć specjalistów:

PORADNICTWO RODZINNE - wtorek w godz. 10.00 - 12.00 (pokój nr 313),

PSYCHOLOG - środa w godz. 07.00 - 10.00 (pokój nr 313),

PORADNICTWO DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - wtorek w godz. 07.00 - 10.00 (pokój nr 313),

Spotkania ze specjalistami odbywają się po wcześniejszym umówieniu osobistym w PCPR pokój nr 312 lub telefonicznym 65 540 89 55

 

Zobacz