Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Polski Związek Niewidomych

 

Od dnia 20.04.2007r.,  w Klubie Seniora we Wschowie rozpoczęło swą działalność Koło Polskiego Związku Niewidomych, które dotychczas mieściło się w Nowej Soli.

W Kole zrzeszonych jest 67 członków w tym 8 dzieci i 11 podopiecznych.

Podstawowym zadaniem Koła jest szeroko idąca pomoc osobom niewidomym lub niedowidzącym. Członkowie Koła znają problemy osób dotkniętych tą dysfunkcją, wiedzą że osoba niewidoma lub niedowidząca niechętnie wychodzi z domu, mieszkania - boi się otoczenia. Dlatego też ich pomoc ma na celu przezwyciężenie tej uciążliwości.

 
Koło organizuje :

- turnusy rehabilitacyjne dla ociemniałych i słabo widzących,

- naukę w poruszaniu się przestrzennym z białą laską,

- porady psychologiczne,

 - wycieczki krajoznawcze np. nad morze,

 - spotkania z wymianą doświadczeń,

- dzieciom - pomoc w doborze szkoły,

- pomoc w załatwieniu sprzętu niezbędnego dla niewidomych
  (czytniki cieczy, igły, zegarki mówiące, laski, itp.),

- paczki dla dzieci i spotkanie z Mikołajem.

Do Koła Polskiego Związku Niewidomych może wstąpić osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, której przyczyną jest dysfunkcja narządu wzroku.

 

                                    

 

 

 

 

Zobacz