zmiana wielkości czcionki 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 AKTUALNOŚCI

 RODZINY ZASTĘPCZE

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 PLACÓWKI

 WTZ

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 OGŁOSZENIA

 PRAWO

 LINKI

 KONTAKT


CENTRUM  INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

 

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Stowarzyszenie "AMAZONEK" Wschowskich 
ul. Garbarska 11a
                67 - 400 Wschowa          więcej

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Zarząd Koła
ul. Łazienna10
67 - 400 Wschowa

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Garbarska 11a
               67 - 400 Wschowa         więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Miejski
ul. Łazienna 1
67 - 400 Wschowa

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy
ul. Głogowska 5
67 - 410 Sława
Tel. 068 356 65 62

Koło Polskiego Związku Niewidomych
ul. Łazienna 10
67 - 400 Wschowa
               Tel. 661 597 456          więcej