zmiana wielkości czcionki 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 TURNUSY REHABILITACYJNE

 LIKWIDACJA BARIER

 ŚRODKI POMOCNICZE

 REHABILITACJA ZAWODOWA

 ULGI I UPRAWNIENIA

 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 WNIOSKI  

 AKTY PRAWNE


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,

Lecz przez to kim jest, nie przez to co ma,

Lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

                          Jan Paweł II

 

Od  2004r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie działa Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, w którym wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają bieżące informacje w zakresie przepisów prawnych, rehabilitacji, zatrudnienia, szkolenia, przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz możliwości dofinansowań ze środków PFRON z tytułu:

● uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
● zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
   ortopedyczne i środki pomocnicze,
● likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z
   indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych,
● rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
● pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
● szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP.

Informacji udziela Pan Leszek Markowski od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00, III piętro,  pok.308 lub telefonicznie nr  065 540 17 59.
Pracodawcy, którzy zatrudniają lub są zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych otrzymają również informacje w tym zakresie.
W CION można również pobrać wnioski niezbędne do realizacji dofinansowań za środków PFRON.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym otrzymają tutaj bogatą ofertę ośrodków rehabilitacyjnych z terenu całego kraju.
Osoby niepełnosprawne wymagające zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą skorzystać w CION z poradnictwa w zakresie załatwienia formalności z tym związanych.