Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
PCPR
Turnusy rehabilitacyjne
Likwidacja barier
Środki pomocnicze
Rehabilitacja zawodowa
Ulgi i uprawnienia
Zasiłek pielęgnacyjny
Wnioski
Akty prawne

Ważne adresy
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sól
Tel. 68 458 60 30

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
Tel. 68 320 55 80


Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,

Lecz przez to kim jest, nie przez to co ma,

Lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

                          Jan Paweł II

 

Od  2004r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie działa Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, w którym wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają bieżące informacje w zakresie przepisów prawnych, rehabilitacji, zatrudnienia, szkolenia, przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz możliwości dofinansowań ze środków PFRON z tytułu:

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
  ortopedyczne i środki pomocnicze,
likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w
   komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
   niepełnosprawnych,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
● pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP.

Informacji udziela Pani Iwona Cholewa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00, III piętro,  pok.309 lub telefonicznie nr  065 540 17 59.

Pracodawcy, którzy zatrudniają lub są zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych otrzymają również informacje w tym zakresie.

W CION można również pobrać wnioski niezbędne do realizacji dofinansowań za środków PFRON.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym otrzymają tutaj bogatą ofertę ośrodków rehabilitacyjnych z terenu całego kraju.

Osoby niepełnosprawne wymagające zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą skorzystać w CION z poradnictwa w zakresie załatwienia formalności z tym związanych.

 

• SERDECZNIE ZAPRASZAMY•

 

Zobacz