Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS RPO 2016
Harmonogram działań - EFS RPO 2016
Aktualności - EFS RPO 2016
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Harmonogram działań

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020

HARMONOGRAM WARSZTATÓW PN. "E - OBYWATEL" REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram grupa I...

Harmonogram grupa II...


HARMONOGRAM WARSZTATÓW PN. "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI" REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU KURSU PRAWA JAZDY KAT. B REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...


HARMONOGRAM KURSU PRAWA JAZDY KAT. B REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WARSZTATÓW "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
III GRUPA

Harmonogram...


HARMONOGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "WARSZTATÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
III GRUPA

Harmonogram....


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WARSZTATÓW "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
III GRUPA

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "WARSZTATÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
III GRUPA

Harmonogram....


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU WARSZTATÓW "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
III GRUPA

Harmonogram...


HARMONOGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...


HARMONOGRAM WARSZTATÓW "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
III GRUPA

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "WARSZTATÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
III GRUPA

Harmonogram....


 HARMONOGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
II GRUPA

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
I GRUPA

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

III GRUPA

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
I GRUPA

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
II GRUPA

Harmonogram...


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "WARSZTATÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
II GRUPA

Harmonogram....


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "WARSZTATÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
II GRUPA

Harmonogram....


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU "WARSZTATÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
I GRUPA

Harmonogram....


HARMONOGRAM "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
II GRUPA

Harmonogram...


HARMONOGRAM "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
I GRUPA

Harmonogram...


HARMONOGRAM "WARSZTATÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
II GRUPA

Harmonogram....


HARMONOGRAM "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
II GRUPA

Harmonogram...


HARMONOGRAM "RODZIC I DZIECKO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
I GRUPA

Harmonogram...


HARMONOGRAM "WARSZTATÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020
I GRUPA

Harmonogram....

Informacja...


HARMONOGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DLA II GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"  WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...


HARMONOGRAM KURSU PRAWA JAZDY KAT. B REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...


HARMONOGRAM "WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...


HARMONOGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DLA I GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"  WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram...

 

 

 
Zobacz