Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
PCPR
Aktualności
Wnioski
Kontakt


Aktywny samorząd

Program
"AKTYWNY SAMORZĄD"
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że przystępuje do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Informujemy, że o dofinansowanie zadań z programu "Aktywny samorząd" mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które spełniają wszystkie warunki określone w ramach danego obszaru, z którego zamierzają ubiegać się o dofinansowanie.

Wnioski wraz załącznikami można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c pok. 309 poniedziałek w godzinach 7.00 - 16.00,
wtorek - czwartek w godzinach 7.00-15.00,
piątek w godzinach 7.00-14.00
lub w wersji elektronicznej (zakładka "wnioski").

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c pok.309

Osoby ubiegające się o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd" zobowiązane są do zapoznania się z  dokumentami, określającymi warunki udziału osób niepełnosprawnych w programie.

 

 

 
Zobacz