Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS RPO 2016
Harmonogram działań - EFS RPO 2016
Aktualności - EFS RPO 2016
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Aktualności-EFS

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020


III WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W KLICZKOWIE

 W dniach 09 - 11 marca 2018r. Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" uczestniczyli w ostatnim wyjazdowym warsztacie aktywizacji społecznej, który odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Zamek Kliczków. Celem warsztatów było przygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego oraz podniesienie samooceny, a także motywowania do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy poznali zasady skutecznej komunikacji, zachowań asertywnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i środowiskowych.


WARSZTATY WYJAZDOWE "OSOBISTY PROGRAM SUKCESU"  

W dniach 22-25 luty 2018r. rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych "Osobisty Program Sukcesu" realizowanych w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim". Warsztaty odbyły się w Hotelu Krasicki w Świeradowie - Zdrój.  Ich celem była nauka skutecznego radzenia sobie z problemami w życiu. Warsztaty były ukierunkowane na zmianę postrzegania samego siebie, na zlikwidowanie wewnętrznych blokad, podniesienie poczucia własnej wartości, zmiany postrzegania swojej historii osobistej, a także zrelaksowania się i nabrania dystansu do wielu spraw. Podczas warsztatów Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania różnych atrakcji turystycznych m.in. Centrum Ekologiczne Izerska Łąka, Czarci Młyn, Źródło dr Adama, Pomnik Żaby, Pijalnię Wody Mineralnej, Halę Spacerową, Park Zdrojowy.


WARSZTATY WYJAZDOWE "OSOBISTY PROGRAM SUKCESU"

W dniach 18-21 luty 2018r. uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych "Osobisty Program Sukcesu", który odbył się się w Hotelu Chata za Wsią w Mysłakowicach. W warsztatach wyjazdowych brały udział osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej. Celem warsztatów była nauka skutecznego radzenia sobie z problemami w życiu. Warsztaty ukierunkowane były na zmianę postrzegania samego siebie, na zlikwidowanie wewnętrznych blokad, podniesienie poczucia własnej wartości, zmiany postrzegania swojej historii osobistej, a także zrelaksowania się i nabrania dystansu do wielu spraw. Podczas warsztatów Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania różnych atrakcji turystycznych m.in. Dziki Wodospad, Krucze Skały, Skocznię Narciarską Orlinek, Muzeum Sportu i Turystyki. 


SPOTKANIE INFORMACYJNE Z III GRUPĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

23 stycznia 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla klientów powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w projekcie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020.

 WARSZTATY „RODZIC I DZIECKO”

GRUPA I i GRUPA II

Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" biorą udział w Warsztatach „Rodzic i dziecko”. Celem warsztatów dla rodziców zastępczych jest ukształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich oraz wzmocnienie relacji rodzinnych i kompetencji wychowawczych, a także wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi. Z kolei zajęcia warsztatowe dla dzieci obejmują podniesienie samooceny oraz budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, nauki radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz stresem, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Podczas warsztatów rodzice zastępczy i dzieci biorą udział w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych. W trakcie warsztatów wyjazdowych rodziny zastępcze z dziećmi mają możliwość skorzystania z różnych atrakcji m.in. kino, muzeum, sale zabaw, zoo.


WARSZTATY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO

GRUPA I i GRUPA II

Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" biorą udział w Warsztatach reintegracji i rozwoju osobistego. Celem warsztatów jest przygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego poprzez podniesienie samooceny, dążenie do samodzielności i niezależności oraz wskazanie motywacji do zmiany sytuacji życiowej. W ramach warsztatów Uczestnicy biorą udział w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych. Podczas warsztatów wyjazdowych Uczestnicy mają możliwość skorzystania z różnych atrakcji m.in. kino, basen, teatr, muzeum.

 


II WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W KLICZKOWIE

 W dniach 20-22 października 2017r. Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" uczestniczyli w kolejnym wyjazdowym warsztacie aktywizacji społecznej, który odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Zamek Kliczków. Celem warsztatów było przygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego oraz podniesienie samooceny, a także motywowania do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy poznali zasady skutecznej komunikacji, zachowań asertywnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i środowiskowych.


SPOTKANIE INFORMACYJNE Z II GRUPĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

14 września 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla klientów powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w projekcie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020.

 


PRAWO JAZDY KAT. "B" JAKO ELEMENT WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO KLIENTÓW PCPR

9 Uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie rozpoczęło udział w kursie prawa jazdy kat. "B". Kurs jest jednym z działań projektowych o charakterze społecznym.


I WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W KLICZKOWIE

W dniach 9-11 czerwca 2017r. Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020, uczestniczyli w wyjazdowym warsztacie aktywizacji społecznej, który odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Zamek Kliczków. Uczestnicy w małych grupach warsztatowych brali aktywny udział w zajęciach oraz działaniach integracyjnych.

 


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
dla uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

W dniu 20.02.2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie realizowanym przez PCPR we Wschowie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Koordynator projektu podczas spotkania omówił główne założenia i cele projektu oraz możliwe formy wsparcia. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wypełnienia wymaganych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie przy wsparciu pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji działań projektowych. w spotkaniu wzięło udział 30 osób.

 

 

 
Zobacz