Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS RPO 2016
Harmonogram działań - EFS RPO 2016
Aktualności - EFS RPO 2016
Rodziny zastępcze
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt


Aktualności-EFS

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020

Wydarzenie podsumowujące i upowszechniające osiągnięte wskaźniki i efekty w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

W dniu  27.02.2019r. odbyło się spotkanie podsumowujące i upowszechniające osiągnięte wskaźniki i efekty w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Powiatu Pan Andrzej Bielawski oraz Członek Zarządu Pan Wojciech Szadel. Spotkanie rozpoczęła Pani Katarzyna Ciepła - Nowak - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, która przywitała przybyłych uczestników projektu oraz podsumowała działania realizowane w ramach projektu. Następczynie Koordynator projektu Pan Przemysław Maksymów poprzez prezentację multimedialną przedstawił wskaźniki i efekty osiągnięte w ramach podjętych działań. Następnie uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia udziału w projekcie oraz materiały promocyjne.

 Działaniami projektowymi zostało objętych 123 uczestników, w tym 57 osób niepełnosprawnych.

Wszystkim Uczestnikom projektu dziękujemy za udział w projekcie i życzymy wiele sukcesów osobistych i zawodowych.


        Wyjazd edukacyjno - integracyjny           pn. "Zdobywamy wiedzę i kulturę"

W dniach 16-17.02.2019r. w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"  odbył sie wyjazd edukacyjno - integracyjny pn. "Zdobywamy wiedzę i kulturę" do Wrocławia. Podczas wyjazdu rodziny zastępcze zwiedzały Centrum Nauki i Wiedzy Hydropolis, obejrzały spektakl pt. "Czarodziejski flet" we Wrocławskim Teatrze Lalek. Następnego dnia rodziny zastępcze zwiedzały wrocławski rynek oraz Panoramę Racławicką, na koniec uczestnicy wyjazdu milo spędzili czas we Wrocławskim Aquaparku. Wyjazd miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rodzinnych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.


              Warsztaty z obsługi komputera             pn. "E- obywatel"

Od dnia 05.02.2019 roku do dnia 09.02.2019 roku 16 uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" uczęszczało na warsztaty z obsługi komputera pn. "E- obywatel" w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w wymiarze 15 godzin. 

 

 


Warsztaty pn. "Droga do samodzielności"

W dniu 29 listopada 35 osób  z niepełnosprawnościami, będącymi Uczestnikami projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" rozpoczęło udział w warsztatach pn. "Droga do samodzielności". Celem warsztatów było podniesienie samooceny Uczestników oraz wyuczenie (nabycie) wzorców i zachowań umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym, w tym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Podczas warsztatów uczestnicy poznali w jaki sposób należy dbać o swój wizerunek i zdrowie, a także sprawność ruchową. Warsztaty miały na celu przełamanie barier interpersonalnych oraz wzmocnienie kondycji psychicznej. W ramach warsztatów pn. "Droga do samodzielności" Uczestnicy brali udział w warsztatach stacjonarnych z fryzjerem, kosmetyczką, dietetykiem oraz warsztatach wyjazdowych z trenerem personalnym, psychologiem oraz stylistą w Szklarskiej Porębie w hotelu Bornit.

 


"Rodzinne spotkanie z Mikołajem" 

W dniu 15 grudnia 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało wydarzenie pn. „Rodzinne spotkanie z Mikołajem” w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Uczestnikami wydarzenia były rodziny zastępcze wraz ze swoimi podopiecznymi. Wydarzenie odbyło się w Zamku Królewskim we Wschowie. Celem organizacji wydarzenia była w szczególności integracja rodzin zastępczych i ich dzieci w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia oraz wymiana między nimi doświadczeń i prawidłowych wzorców wychowawczych. W wydarzeniu brali udział Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk, którzy złożyli świąteczne życzenia.

Wydarzenie zostało rozpoczęte pięknym przedstawieniem pn. „Tajemnice świątecznych zabawek”. Następnie przybył Święty Mikołaj, który rozdał dzieciom drobne upominki oraz świąteczne balony. Całe spotkanie było prowadzone przez animatorów, którzy zapewnili Uczestnikom zarówno tym mniejszym, jak i starszym wiele konkursów i zabaw związanych z tematyką świąt Bożego Narodzenia. Poprzez wspólne kolędowanie oraz przez wspólne zabawy i konkursy wszyscy mogli wzajemnie umocnić  swoje relacje i poczuć ducha współpracy. Ponadto dzieci bez ograniczeń mogły korzystać z  wielu przygotowanych atrakcji m.in. malowania buziek, świątecznych brokatowych tatuaży, kącików plastycznych, w których można było wykonać ozdoby świąteczne, napisać list do Świętego Mikołaja, czy ozdobić pierniczki. Podczas wydarzenia uczestnicy składali też dużego renifera z saniami. Każdy z Uczestników miał również możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia w fotobudce. Podczas wydarzenia nie zabrakło też smacznego wigilijnego posiłku.


INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH , BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

W dniu 08.11.2018 roku 24 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących uczestnikami  projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie rozpoczęło udział w indywidualnych zajęciach wyrównawczych w miejscowościach Sława i Wschowa.


"DZIEŃ Z RODZINĄ"

w Powiecie Wschowskim

 

W dniu 15 września 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało wydarzenie promujące rodzinną pieczę zastępczą pn. „Dzień z rodziną” w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Uczestnikami wydarzenia były rodziny zastępcze wraz ze swoimi podopiecznymi i dziećmi biologicznymi. Spotkanie odbyło w Ośrodku wypoczynkowym Wratyslavia w Radzyniu. Celem organizacji wydarzenia było promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz zwrócenie uwagi na jego istotną rolę w wychowywaniu dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą dorastać w rodzinach biologicznych.Ponadto spotkanie miało na celu integrację rodzin zastępczych oraz wymianę pomiędzy nimi doświadczeń i prawidłowych wzorców wychowawczych.

Wydarzenie zostało rozpoczęte pięknie wykonanym koncertem piosenek ze znanych i lubianych bajek. Całe spotkanie było prowadzone przez animatorów, którzy zapewnili Uczestnikom zarówno tym mniejszym, jak i starszym wiele konkursów i zabaw z nagrodami. Ponadto dzieci bez ograniczeń mogły korzystać z  wielu przygotowanych atrakcji m.in. dmuchanych zjeżdżalni, malowanie buziek, strzelania z łuku, wiązanych balonów itp. Każdy z Uczestników miał również możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia w fotobudce. Podczas wydarzenia nie zabrakło też smacznego poczęstunku.

Pogoda i dobre humory dopisały wszystkim Uczestnikom spotkania.


PRAWO JAZDY KAT. "B"

W dniu 03.09.2018 roku 6 Uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie rozpoczęło udział w kursie prawa jazdy kat. "B".


AKTYWIZACJA ZAWODOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" 40 Uczestników zostało objętych aktywizacją zawodową, której celem jest wzrost zdolności zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez udzielenie wsparcia w zakresie podnoszenia, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i nabywania umiejętności praktycznych, co w konsekwencji ma doprowadzić do ich zatrudnienia lub zmotywowania do poszukiwania pracy. Uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie w procesie rozwijania umiejętności, nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie towarzyszące.


III WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W KLICZKOWIE

 W dniach 09 - 11 marca 2018r. Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" uczestniczyli w ostatnim wyjazdowym warsztacie aktywizacji społecznej, który odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Zamek Kliczków. Celem warsztatów było przygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego oraz podniesienie samooceny, a także motywowania do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy poznali zasady skutecznej komunikacji, zachowań asertywnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i środowiskowych.


WARSZTATY WYJAZDOWE "OSOBISTY PROGRAM SUKCESU"  

W dniach 22-25 luty 2018r. rodziny zastępcze wraz z podopiecznymi uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych "Osobisty Program Sukcesu" realizowanych w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim". Warsztaty odbyły się w Hotelu Krasicki w Świeradowie - Zdrój.  Ich celem była nauka skutecznego radzenia sobie z problemami w życiu. Warsztaty były ukierunkowane na zmianę postrzegania samego siebie, na zlikwidowanie wewnętrznych blokad, podniesienie poczucia własnej wartości, zmiany postrzegania swojej historii osobistej, a także zrelaksowania się i nabrania dystansu do wielu spraw. Podczas warsztatów Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania różnych atrakcji turystycznych m.in. Centrum Ekologiczne Izerska Łąka, Czarci Młyn, Źródło dr Adama, Pomnik Żaby, Pijalnię Wody Mineralnej, Halę Spacerową, Park Zdrojowy.


WARSZTATY WYJAZDOWE "OSOBISTY PROGRAM SUKCESU"

W dniach 18-21 luty 2018r. uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych "Osobisty Program Sukcesu", który odbył się się w Hotelu Chata za Wsią w Mysłakowicach. W warsztatach wyjazdowych brały udział osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej. Celem warsztatów była nauka skutecznego radzenia sobie z problemami w życiu. Warsztaty ukierunkowane były na zmianę postrzegania samego siebie, na zlikwidowanie wewnętrznych blokad, podniesienie poczucia własnej wartości, zmiany postrzegania swojej historii osobistej, a także zrelaksowania się i nabrania dystansu do wielu spraw. Podczas warsztatów Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania różnych atrakcji turystycznych m.in. Dziki Wodospad, Krucze Skały, Skocznię Narciarską Orlinek, Muzeum Sportu i Turystyki. 


SPOTKANIE INFORMACYJNE Z III GRUPĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

23 stycznia 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla klientów powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w projekcie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020.

 WARSZTATY „RODZIC I DZIECKO”

GRUPA I i GRUPA II

Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" biorą udział w Warsztatach „Rodzic i dziecko”. Celem warsztatów dla rodziców zastępczych jest ukształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich oraz wzmocnienie relacji rodzinnych i kompetencji wychowawczych, a także wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi. Z kolei zajęcia warsztatowe dla dzieci obejmują podniesienie samooceny oraz budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, nauki radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz stresem, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Podczas warsztatów rodzice zastępczy i dzieci biorą udział w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych. W trakcie warsztatów wyjazdowych rodziny zastępcze z dziećmi mają możliwość skorzystania z różnych atrakcji m.in. kino, muzeum, sale zabaw, zoo.


WARSZTATY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO

GRUPA I i GRUPA II

Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" biorą udział w Warsztatach reintegracji i rozwoju osobistego. Celem warsztatów jest przygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego poprzez podniesienie samooceny, dążenie do samodzielności i niezależności oraz wskazanie motywacji do zmiany sytuacji życiowej. W ramach warsztatów Uczestnicy biorą udział w warsztatach stacjonarnych i wyjazdowych. Podczas warsztatów wyjazdowych Uczestnicy mają możliwość skorzystania z różnych atrakcji m.in. kino, basen, teatr, muzeum.

 


II WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W KLICZKOWIE

 W dniach 20-22 października 2017r. Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" uczestniczyli w kolejnym wyjazdowym warsztacie aktywizacji społecznej, który odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Zamek Kliczków. Celem warsztatów było przygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego oraz podniesienie samooceny, a także motywowania do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy poznali zasady skutecznej komunikacji, zachowań asertywnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i środowiskowych.


SPOTKANIE INFORMACYJNE Z II GRUPĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM"

14 września 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla klientów powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w projekcie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020.

 


PRAWO JAZDY KAT. "B" JAKO ELEMENT WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO KLIENTÓW PCPR

9 Uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie rozpoczęło udział w kursie prawa jazdy kat. "B". Kurs jest jednym z działań projektowych o charakterze społecznym.


I WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W KLICZKOWIE

W dniach 9-11 czerwca 2017r. Uczestnicy projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020, uczestniczyli w wyjazdowym warsztacie aktywizacji społecznej, który odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Zamek Kliczków. Uczestnicy w małych grupach warsztatowych brali aktywny udział w zajęciach oraz działaniach integracyjnych.

 


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
dla uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

W dniu 20.02.2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie realizowanym przez PCPR we Wschowie pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Koordynator projektu podczas spotkania omówił główne założenia i cele projektu oraz możliwe formy wsparcia. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wypełnienia wymaganych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie przy wsparciu pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji działań projektowych. w spotkaniu wzięło udział 30 osób.

 

 

 
Zobacz